?

Log in

No account? Create an account
Linguistic Doubleface
Лисе Бендер-Йоргенсен. Паруса в Скандинавии: сырье, работа и земля. Таблицы и библиография. 
6-янв-2016 10:13 pm
рыбка
Текст статьи: http://engisdottir.livejournal.com/31277.html

ТАБЛИЦЫ [стр. 178]

Таблица 1. Расчет количества шерсти и труда для изготовления текстиля на борту скандинавского корабля типа Skuldelev I (knarr).
Торговый корабль (knarr) с командой 6–8 чел. Парус
90 кв.м
Одеяла
по 15 кг/шт
Одежда
по 6,6 кг/чел.
Всего
Шерсть 90 кг 90–120 кг 40–53 кг 220–263 кг
Трудозатраты (1) 8000 ч
4,8 года
5040–6720 ч (2)
3–3,6 года
2520–3360 ч (3)
1,5–2 года
15–18 тыс. ч
ок. 10 лет

  1. Оценки трудозатрат на основании современного рабочего года, равного 1680 раб. часам.

  2. Оценка на основании половины рабочего года (840 раб. часов)

  3. Оценка на основании четверти рабочего года (420 раб. часов)


Таблица 2. Расчет количества шерсти и труда для изготовления текстиля на борту скандинавского корабля типа Skuldelev II (skeid).
Военный корабль (skeid)
с командой 65–70 чел. (1)
Парус
112 кв.м
Одеяла
по 15 кг/шт
Одежда
по 6,6 кг/чел.
Всего
Шерсть 200 кг 975–1050 кг 429–462 кг 1600–1700 кг
Трудозатраты 9 лет (2) 30–32,5 лет 15–17,5 лет 54–59 лет
(1) Количество людей на борту и материала на парус основано на данных из Музея кораблей викингов в Роскильде и реконструкции Skuldelev II, «Havhingsten fra Glendalough».
(2) Приблизительная оценка: количество часов для изготовления паруса весом 90 кг, умноженное на два.

БИБЛИОГРАФИЯ

Adalsteinsson, S. 1990. Importance of Sheep in Early Icelandic Agriculture. Acta Archaeologica 61, 285-291.
Andersen, B. and E. Andersen 1989. Råsejlet – Dragens Vinge. Roskilde, Vikingeskibshallen.
Andersen, E. 1995. Woollen material for sails. In O. Olsen, J. Skamby Madsen & F. Rieck (eds.), Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen, 249-270 Roskilde, The Viking Ship Museum.
Andersen, E., J. Milland and E. Myhre 1989. Uldsejl i 1000 år. Roskilde, Vikingeskibshallen. Andersen, E., O. Crumlin-Pedersen, S. Vadstrup & M. Vinner 1997. Roar Ege. Skuldelev 3 skibet som arkæologisk eksperiment. Roskilde, Vikingeskibshallen.
Andersson, E. 2003. Tools for Textile Production from Birka and Hedeby. Birka Studies 8, Stoсkholm.
Bender Jørgensen, L. 2005. Textiles of Seafaring: an Introduction to an Interdisclipinary Research Project. In F. Pritchard and J.P. Wild (eds.), Northern Archaeological Textiles. NESAT VII, 65-69. Oxford, Oxbow Books.
Christiansen, C. 2004. A Reanalysis of Fleece Evolution Studies. In J. Maik (ed.), Priceless Invention of Humanities – Textiles. NESAT VIII, 11-17. Lodz.
Cooke, B., C. Christiansen and L. Hammarlund 2002. Viking woollen square-sails and fabric cover factor. The International Journal of Nautical Archaeology 31 (2), 202-210.
Cooke, B. and C. Christiansen 2005. What makes a Viking Sail? In F. Pritchard and J. P. Wild (eds.), Northern Archaeological Textiles. NESAT VII, 70-74. Oxford, Oxbow Books.
Damgård-Sørensen, T. 1998. Textiles used in seafaring. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde 10, 32-34.
Dybdahl, A. 1990. Fra de eldste tider til 1814. Rissa bygdebok 1. Rissa Kommune.
Eldjarn, G. and J. Godal 1988a. Nordlandsbåten og Åfjordsbåten 1. Lesja, A. Kjellands Forlag.
Eldjarn, G. and J. Godal 1988b. Nordlandsbåten og Åfjordsbåten 3. Lesja, A. Kjellands Forlag.
Eldjarn, G. and J. Godal 1990a. Nordlandsbåten og Åfjordsbåten 2. Lesja, A. Kjellands Forlag.
Eldjarn, G. and J. Godal 1990b. Nordlandsbåten og Åfjordsbåten 4. Lesja, A. Kjellands Forlag.
Elstad, Å. 2002. Arbeidsliv i fiskarbondehushald. Kulturelle perspektiv på sosialisering og kjønnsidentitet, Bø og Hadsel i Vesterålen 1870-1970. Dr. art. thesis, Universitetet i Tromsø.
Elstad, Å. 2004. Kystkvinner i Norge Kom Forlag.
Herje, T. and S. Alsaker 1999. Kysten vår. Namdalskysten gjennom 10000 år. Namsos, Kystbok.
Høegh, H. J. C. 1797. Anviisning til et velindrettet Jordbrug for Gaardmænd og Husmænd på Landet, som have faaet deres Jorder udskiftede af Fælledskab, tillage brugbar ogsaa for andre jorddyrkere i Dannemark. København, Gyldendals Forlag.
Kastholm, O. T. 2009. De gotlandske billedsten og rekonstruktionen af vikingeskibenes sejl. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 2005, 99-159.
Kaup, M. 1996. Ökonomische und ökologische Perspektiven von Hanf (Cannabis sativa) als nachwachsender Rohstoff in Deutschland. Staatsexamensarbeit an der Universität zu Köln. Diplomarbeiten Agentur. (Retrieved 20. November 2009 from http://www.
diplom.de/katalog/arbeit/12)
Kjellmo, E. 1996. Båtrya i gammel og ny tid. Svolvær, Orkana Forlag.
Kvamme, M., P. E. Kaland and N. G. Brekke 2004. Conservation and Management of North European Coastal Heathlands. Lygra, The Heathland Centre.
Lightfoot, A. 1991. Villsauen: Meget verdifull ressurs som må vernes. Kysten 1991 (4), 5-9.
Lightfoot, A. 1996. Ullarbeid på Shetland - en video om tradisjonelt jordbrukpå Shetland, basert på sauedrift. Video, Håndverksregisteret, De Sandvigske Samlinger.
Lightfoot, A. 1997. Ullseil i tusen år. Spor 1997 (2), 10-15.
Møller-Hansen, K. and H. Høier 2000. Næs – en vikingebebyggelse med hørproduktion. Kuml 2000, 59-90.
Myhre, B. and I. Øye 2002. Norges landbrukshistorie I. 4000 f. Kr. – 1350 e. Kr. Oslo, Det norske samlaget.
Mårtensson, L. E. Andersson, M.-L. Nosch, and A. Batzer (2006) Technical Report Experimental Archaeology Part 2:2. (Retrieved 4. December 2009 from http:// ctr.hum.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Technical%20report%202-2,%20experimental%20arcaheology.PDF)
Nørgård, A. 1999. Weaving samples of sailcloth on a warpweighted loom. Experiments carried out at the Viking Ship Museum in Roskilde, Denmark in 1999. Roskilde, Vikingeskibsmuseet
Olsen, Y. 1875. Kvægholdet i Norge 1657. Historisk Tidsskrift 1 (3), 385-416.
Olufsen, C. 1812. Udtog af Prof. Chr. Olufsens Anvisning til Hampens Dyrkning, udgivet ved det Kongel. Selskab for Norges Vel. Christiania, Jacob Lehmann.
Pedersen, E. A. and M. Widgren 1998. Järnålder 500 f. Kr.-1000 e.Kr., part 2 in Det svenska jordbrukets historia 1. Stockholm, Natur och Kultur/LTs förlag.
Rabben, A. 2002. Med vevsverd og stekepanne. Tekstilredskaper og kjøkkenredskaper i vestnorske mannsgraver fra yngre jernalder. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen.
Rast-Eicher, A. 2008. Textilien, Wolle, Schafe der Eisenzeit in der Schweiz. Antiqua 44, Basel.
Solberg, B. 2000. Jernalderen i Norge: ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Oslo, Cappelens Akademisk Forlag.
Trætteberg, G. I. 1999. Skinnhyre og sjæklær. Fiskerbondens utrustning på 1700- og 1800-tallet. Oslo, Landbruksforlaget.
Von Francken-Welz, H. and J. Léon 2003. Faserqualität einheimischer Faserpflanzen (Hanf) – Bewertung von Rohstoff und Endprodukt. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, Institut für Pflanzenbau. Forschungsbericht 112. (Retrived 20. November 2009 from http://www.uni-bonn.de/usl/pdf/Forschungsbericht%20112.pdf)
Walton Rogers, P. 2007. Cloth and Clothing in Early Anglo-Saxon England. AD 450-700. CBA Research Report 145. London, Council for British Archaeology.
Westerdahl, C. 1995. Society and Sail. In O. Crumlin-Pedersen and B. Munch Thye (eds.), The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia, 41-50 PNM 1 Copenhagen, The National Museum of Denmark.

Lise Bender Jørgensen,
Norwegian University of Science & Technology,
Department of Archaeology and Religious Studies
N-7491 Trondheim, Norway
lise.bender@ntnu.no
This page was loaded май 19 2019, 6:21 am GMT.